Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola v Praze

Popis

Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, ukončené absolutoriem. Od školního roku 1999/00 existuje i čtyřleté dálkové studium. Obsahem studia je především psychologie, speciální pedagogika, sociologie, sociální politika, metody sociální práce, etnické a národnostní menšiny a cizá jazyk, tj. němčina a angličtina.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Studium má vysokoškolský charakter, výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Důraz je kladen na seminární a ročníkové práce studenta. V každém semestru se skládají zkoušky z hlavních předmětů. Neoddělitelnou součástí vzdělávacího programu je odborná praxe v sociálních zařízeních církevních, soukromých i státních. Kromě povinných předmětů škola pořádá nepovinně volitelné kurzy pro studenty a to zejména komunikace s neslyšícími, gramatika a konverzace v cizím jazyce aj. Nadané studenty škola vysílá na stáže do církevních zařízení v zahraničí.

  • Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola v Praze
  • Praha

Diskuze