Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Popis

Vyšší odborná škola je stupeň vzdělání vložený mezi střední školu a školu vysokou. Podmínkou studia na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitou. Náplň studia je oproti vysokoškolskému zaměřena především na praktické předměty. Délka denního studia je stanovena na tři roky, dálkové studium je o půl roku delší. Systém studia je vysokoškolský, přednášky, semináře, cvičení, leden a červen zkouškové období.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.prumkadc.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VO%C5%A0-a-SP%C…=hl
Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet přihlášených: 18
Počet zapsaných: 18

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Inženýrské stavitelství

Železniční stavitelství Prezenční studium DiS.
Ochrana památek a krajiny Prezenční studium DiS.

Inženýrské stavitelství

Železniční stavitelství Kombinované studium DiS.
Ochrana památek a krajiny Kombinované studium DiS.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří probíhají dvakrát za školní rok, jednou na podzim a jednou v lednu. Přesné informace najdete na stránkách školy www.prumkadc.cz. Zájemci o studium VOŠ můžou nás můžou kontaktovat osobně kdykoliv v průběhu školního roku.

Přijímací řízení

Po ukončení studia absolutoriem získávají studenti titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru ...), který se uvádí za příjmením. Vznik VOŠ byl iniciován potřebou pracovníků, jejichž specializace je vyšší než umožňují střední školy, ale není nutné, aby jejich znalosti měly tak široký teoretický záběr, jako u studentů vysokých škol. Zkušební výuka byla zahájena na vybraných školách v roce 1992, po proběhnutí prověřovacího cyklu byl přidělen statut VOŠ dalším středním školám. Mezi ně patřila i naše škola. V ČR je v současné době kolem 160 vyšších odborných škol.

Podrobné informace o škole

Studium je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol, podmínkou přijetí je úspěšně vykonaná maturitní zkouška.
Způsob studia je obdobný jako u vysokoškolského systému.
Délka studia  -  3 roky denní studium (včetně praxe u odborných firem v 5.období), 3,5 roku dálkové studium (výuka 1x týdně ).
Školné činí 3000,- Kč ročně a platí se ve dvou splátkách - v září a v únoru.
Absolvent získává  titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru ...).
Přijímací řízení  - posuzujeme splnění základní podmínky – úspěšné vykonání maturitní zkoušky
Termíny přijímacího řízení: 15. 6. – 30. 9. 2016
Termíny budou vyhlašovány průběžně na webových stránkách školy.
Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátu školy.
Ubytování lze zajistit ve vlastním ubytovacím zařízení (Domově mládeže) včetně celodenního stravování.

Nabízené obory:

36-41-N/03 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

  • se zaměřením na ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Tento obor se vyučuje naše škola jako jediná v celé republice. Dlouhodobá tradice, zkušený pedagogický sbor a dobré jméno školy umožňují absolventům solidní pracovní kariéru. Studenti tohoto oboru během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici.

36-41-N/06 OCHRANA PAMÁTEK A KRAJINY

Jedná se o obor, ve kterém je propojena architektura s pozemním stavitelstvím, dějinami a ochranou životního prostředí. Absolventi se uplatní u stavebních firem, ve státní správě nebo institucích pečujících o naše přírodní a kulturní bohatství.

  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
  • Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, 40502 Děčín
  • tel.: 412 516 136
  • e-mail: klaudia.novotna@prumkadc.cz
  • www.prumkadc.cz

Diskuze