preview

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Video

CARITAS – VOŠs Olomouc připravuje kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje sociální nebo humanitární práce. Je jedinou VOŠ v ČR, která nabízí tříleté souběžné bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Díky tomu můžete po třech letech studia získat i bakalářský titul.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.caritas-vos.cz
Facebook: https://www.facebook.com/skolacaritas/
Instagram: https://www.instagram.com/skolacaritas/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d9r7rD2qQY8
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální práce

Sociální a humanitární práce

Podrobné informace o škole

Nedílnou součástí vzdělávání v oborech Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce je odborná praxe. Je povinným předmětem studia a tvoří zhruba třetinu studijního plánu. Praxe má promyšlenou strukturu a obsah od prvotních týdenních pobytů v pobytových zařízeních sociálních služeb až po souvislou dvouměsíční praxi.

Studenti si mohou vybrat z více než 200 domácích a zahraničních zařízení. Praxe probíhají v nestátních neziskových organizacích (např. v zařízeních sítě Caritas), stejně jako v institucích veřejné správy.

Student během praxe postupně získává kompetence potřebné pro kvalitní výkon sociální práce.

Odborná praxe mimo jiné přispívá také k rozvíjení hodnotového systému studenta - budoucího sociálního pracovníka.

Provázení studenta na praxi na CARITAS-VOŠs Olomouc je kontinuální proces začínající nástupem studenta do školy a končící jeho absolutoriem. Studentovi poskytuje záruku, že jde po cestě, která vede k dobré sociální a humanitární práci. Student se setkává během svého studia s těmito hlavními průvodci – tutorem a učitelem prosemináře praxí ze školy, mentorem z odborného pracoviště a interním/externím supervizorem. Každý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, nicméně všichni společně se snaží se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního rozvoje, sledovat a podporovat jeho růst, hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy vzdělávání ve škole a na praxi.

Diskuze