preview

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

Video

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) vznikla přirozeným kvalitativním vývojem střední školy. VOŠG je akreditována MŠMT v lednu 2001 a sídlí ve vlastní budově v Dvořákově ulici č. 5. Tato budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených každým rokem modernizovanou a rozšiřovanou výpočetní technikou, videotechnikou a programy pro digitální zpracování obrazu a zvuku, modelování a animace.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://vosg.cz/#
Facebook: https://www.facebook.com/vosgjihlava/
Instagram: https://www.instagram.com/graficka_skola…va/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mM0eu93zqHk&t=2s
Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Animovaná a triková tvorba

Herní tvorba

Podrobné informace o škole

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) zahájila výuku v roce 2001. Při svém vzniku byla koncipována jako rozšíření nabídky klasického uměleckého vzdělání na Střední umělecké škole grafické směrem k novým digitálním médiím a technologiím. Spolu se školou byl za spolupráce pedagogů školy, FAMU a profesních odborníků vytvořen studijní obor Multimediální umělecká tvorba, v té době unikátní a první svého druhu v českém školství. Vzhledem k rychlému tempu rozvoje v oblasti multimédií prošel vzdělávací program od té doby několikrát aktualizacemi a rozšířeními až současné podoby - viz studium.  Rovněž pedagogický sbor sestávající se převážně z renomovaných odborníků se za tu dobu vyprofiloval do dnešní sehrané sestavy a umožnil studium propojit tak těsně s profesními pracovišti pedagogů, jak je to jen možné, a to jak materiálně, tak technologicky. Kvalitní portfolio prací, navázání profesních kontaktů a zapojení do reálných projektů je tak nejcenější devizou naší školy vedoucí k hojnému uplatnění absolventů v studovaném oboru.

  • Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
  • Dvořákova 5, 58601 Jihlava
  • tel.: 567331431
  • e-mail: vosg@susg.cz
  • https://vosg.cz/#

Diskuze