preview

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

Video

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava vzdělává, jako jediná vyšší odborná škola v Kraji Vysočina, sociální pracovníky již 20 let. Od školního roku 2014/2015 otevřela také nový obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nově tedy vzděláváme i diplomované specialisty - pedagogy mateřských škol a pracovníky pro mimoškolní pedagogiku.

Škola má 210 studentů - 120 na denní formě studia a 90 na dálkové. Je řádným členem Asociace vzdělavatelů v  sociální práci (ASVSP), členem Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ). Škola poskytuje kvalitní praktickou průpravu pro výkon obou profesí.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.svoss.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/JihlavaSvoss
Instagram: https://www.instagram.com/studentskyblog…ss/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ATgUQm6gouQ
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 210
Počet absolventů od roku založení: 620

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-32-N/01 Sociální práce

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá jako vícekolové, bez přijímacích zkoušek.

Podrobné informace o škole

Školné činí 13.000,- Kč ročně, které je možno platit ve dvou splátkách (svojí výší je tedy dostupné pro většinu zájemců o studium). Projekt SVOŠS byl schválen MŠMT ČR v r. 1996. Škola je zařazena do sítě škol pod IZO: 600 020 517. Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) akreditovalo naší škole MŠMT ČR dva vzdělávací programy (koncipované modulově s kreditním systémem).

První vzdělávací program Sociální práce plně respektuje vzdělávací standardy pro sociální pracovníky. 30% učebního plánu je zaměřeno na praxi, která je zařazena ve všech třech ročnících studia. Studenti v jejím rámci realizují i projekty se sociální tématikou.

Druhý vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika je naplňován v souladu s RVP oboru. Rovněž poskytuje rozsáhlou praxi, která je zaměřena na získávání obecných a odborných profesních kompetencí, jsou realizovány projekty s pedagogickým zaměřením.

Více na www.svoss.cz.

  • Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
  • Srázná 21, 586 01 Jihlava
  • tel.: 567 312 629
  • https://www.svoss.cz/

Diskuze