preview

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. v Praze

Video

Absolvent vzdělávacího programu Reklamní tvorba je odborníkem se všeobecným i specificky zaměřeným vzděláním. Studenti vzdělávacího programu Reklamní tvorba jsou připravováni tak, aby se mohli stát velmi platnými profesionály ve své profesní kariéře.

Absolvent má všeobecný přehled, vyznačuje se výtvarným, estetickým a kulturním vnímáním, ovládá techniky, postupy a nástroje zpracování obrazu, ovládá prostředky reklamy a marketingu, je připraven k vedení zakázky a projektu, získává efektivní pracovní návyky.

Vyšší odborná škola klade důraz na osobnostní charakteristiky profesionála v oboru jak v oblasti vztahu k ostatním (týmový duch, asertivní komunikace, otevřenost, fair-play), tak ve vztahu k sobě: disciplína, odvaha, zdravé sebevědomí, i ve vztahu k řešenému problému: důslednost, pečlivost, organizovanost a pořádnost. Škola dbá na to, aby vzdělávání vedlo k profesionalitě v oboru.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.orangefactory.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/svosur/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UzaxFphbtXo
Zaměření školy: Umění, Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Reklamní tvorba

Podrobné informace o škole

Absolventi mohou vykonávat povolání jako odborníci v reklamních, výstavářských i v multimediálních agenturách, grafických studiích, jako návrháři reklamních kampaní v prodejních řetězcích i v marketingových odděleních velkých výrobních i obchodních firem jako art directoři, grafičtí designéři, animátoři, gamedesignéři, ilustrátoři, fotografové, samostatně nebo v agenturách jako reklamní a módní fotografové, fotografové pro DTP studio, v redakcích novin a časopisů, v polygrafickém průmyslu, jako reklamní poradci, manažeři a administrátoři projektu, asistenti či marketingoví odborníci. Propojení znalostí z oblasti výtvarného umění, práva, marketingu a managementu umožní vysoce kvalifikovanou úroveň komunikace s komerční i výtvarnou sférou. Absolventi mohou pracovat na pozicích samostatných pracovníků reklamy pro péči o klienty, pro výběr, plánování a nákup médií, pro průzkum reklamy, jako samostatní koordinátoři reklamní tvorby, produkční komerčních výstav, reklamních projektů, marketingových kampaní, produkční společenských akcí, samostatní pracovníci zákaznického servisu, samostatní výtvarníci reklamy, odborníci marketingu, marketingoví manažeři, samostatní grafičtí designéři, animátoři.

Tato povolání jsou v souladu s Národní soustavou povolání a jsou uplatnitelná na českém trhu práce a odpovídají v Národní soustavě kvalifikací kvalifikační úrovni profesí, které mohou absolventi vykonávat.

 

Po ukončení školy a získání titulu mohou absolventi pokračovat ve vzdělávání ve Velké Británii. Mohou si díky TOP UP programu, kterého se naše škola účastní, rozšiřovat a prohlubovat znalosti a zkušenosti a získat bakalářský titul.

Diskuze