preview

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Pardubicích

Video

Škola je školou státní a patří mezi zakládající členy Sdružení škol vyššího studia. Je zameřena na výpočetní techniku a informační technologie. Od školního roku 1992/93 byla ve spolupráci se zahraničními školami zahájena výuka ve studijních oborech Výpočetní technika a Lékařská elektronika. Od školního roku 1995/96 je nabídka studijních oborů nadále rozšiřována.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.spse.cz/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/spse.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoHN_5zWRyX0izwCz7ZbgnA/videos
Zaměření školy: Technika, Sociální vědy a filozofie, Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální práce

Výpočetní technika

Podrobné informace o škole

V současné době na škole ve dvou oborech vyššího odborného studia studuje kolem 200 studentů. Škola je akreditována jako středisko pro získání ECDL certifikátu a lokální CISCO akademie. Výuku v moderních učebnách vybavených nezbytným technickým zázemím provádějí speciálně vyškolení pedagogové a studenti školy mohou během studia získat uvedené certifikáty. Studium obou vzdělávacích programů splňuje kritéria kladená na moderně koncipované studijní programy vysokých i vyšších odborných škol; programy jsou řešeny jako modulární s kreditním systémem hodnocení.Výuka je organizována stejně jako na vysokých školách formou přednášek, cvičení a seminářů. Při všech druzích výuky musí student vykázat účast aspoň 70 %. Jednotlivé moduly se uzavírají hodnocením zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouškou. Zkouškové období trvá 4 týdny.

Ve vzdělávacím programu výpočetní technika je délka výuky v zimním i letním studijním období 16 týdnů. V prvním ročníku získává student základní znalosti a dovednosti nutné pro další studium zvoleného oboru. Druhý ročník je již specializován a studenti se v něm připravují na půlroční souvislou odbornou praxi v následujícím ročníku. V posledním studijním období si student dotváří odborný profil a v praktické části vypracovává absolventskou práci.

Ve vzdělávacím programu sociální práce je délka výuky v zimním období 16 týdnů a v letním studijním období 14 vyučovacích týdnů a 4 týdny souvislé praxe. V prvních dvou ročnících získává student základní znalosti a dovednosti, které si prohlubuje a rozšiřuje formou průběžné i souvislé praxe. Místem konání praxe jsou podniky a organizace příslušného zaměření v místním regionu, se kterými škola uzavírá smlouvu. Student má možnost zajistit si odbornou praxi i nezávisle, pokud škola uzná, že program a náplň odpovídají odborným požadavkům. Ve 3. ročníku student dotváří studiem volitelných předmětů svůj odborný profil a připravuje absolventskou práci.

Ukončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce. Absolventská práce je založena na řešení reálného problému v instituci, v níž student v průběhu studia absolvoval odbornou praxi. Termín zadání této práce je podmíněn úspěšným uzavřením pátého studijního období. Při závěrečné zkoušce musí student prokázat na patřičné úrovni znalosti ze všech profilujících oblastí.

Diskuze