preview

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze

Popis

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://etspraha.cz/cs/home
Facebook: https://www.facebook.com/ETSPraha/
Instagram: https://www.instagram.com/ets_praha/
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie, Teologie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Teologická a pastorační činnost

Pastorační a sociální práce

Podrobné informace o škole

Učitelé i studenti se vzájemně dobře znají. Mezi učiteli jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, muži i ženy. Většina učitelů má své zaměstnání v oboru, který na ETS externě vyučuje a přináší tak do výuky praktické zkušenosti. Někteří učitelé pokračují postgraduálním studiem, jiní studují dálkovou formou další obor, další mají ve svém zaměstnání přístup ke vzdělávacím programům rozšiřujícím jejich odbornost. Mezi vyučujícími je soudní znalec v oboru psychologie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeutický výcvik.

 

POSLÁNÍ ŠKOLY

Duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti.

Vzdělávání pro všechny pracovní pozice, pro které církev vytváří pracovní místa, a na dobrovolnou službu.

Komplexní příprava pracovníků pro poradenské a sociální služby v církvi i ve společnosti.

Jsme profesně a ekumenicky orientovaná křesťanská škola, je nám blízká evangelikální teologie.

Diskuze