preview

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Kroměříži

Popis

Vyšší odborná škola byla zařazena Ministerstvem školství do sítě škol v roce 1996 jako jedna z prvních v ČR. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.spos.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sposzlin/
Twitter: https://twitter.com/sspavos2015
Instagram: https://www.instagram.com/sposzlin/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Cestovní ruch

Podrobné informace o škole

Proč studovat na této škole a její výhody

 • Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
 • Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Office 365 (většina předmětů je převedena do elektronické podoby)
 • Systém prospěchového a sociálního stipendia
 • Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
 • Výuka cizích jazyků (anglický jazky 5hod./týdně, druhý cizí jazyk 3hod./týdně), dělení na skupiny s maximálním počtem žáků 13 ve skupině
 • Nástavbové studium ve dvouletém oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu)
 • Dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)
 • Denní studium na Vyšší odborné škole ve Zlíně
 • Malé počty žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
 • Nestresující prostředí (individuální přístup, škola má vlastní způsob hodnocení)
 • Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí internetové aplikace Edupage, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí
 • Žáci mohou absolvovat odborné stáže (žáci už navštívili Španělsko, Řecko, Itálii, Rakousko a další země)
 • Škola se účastnila a účastní programů mezinárodní spolupráce (Leonardo, Erasmus+), pracujeme v eTwinningové prostředí
 • Pracujeme na projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dva projekty jsme ukončili, nový realizujeme do března 2013),
 • Pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky
 • Žáci mají k dispozici Wi-fi síť, škola poskytuje žáků mininotebooky, kalkulačky, atlasy, flash-disky
 • Škola se snaží o individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní program i pro handicapované studenty. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu
 • Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole
 • Aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi, mobilní aplikaci k výsledkům a informacím o škole a mnoho dalšího
 • Na základě anonymních evaluačních dotazníků vyplývá:
 • že se studenti do školy těší,
 • oceňují především přístup učitelů a vysvětlení učiva,
 • škola se snaží pracovat se všemi žáky jako s jedním kolektivem,
 • zajímavé zpestření školního roku jako jsou např. akce, výlety, exkurze,
 • nejvíce si studenti cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů

Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

 • Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Kroměříži
 • Tovačovského 337 , 76701 Kroměříž
 • tel.: 735 150 070 (577 215 314)
 • e-mail: info@spos.cz
 • https://www.spos.cz/

Diskuze