preview

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace v Jablonci nad Nisou

Popis

Vyšší odborná škola připravuje absolventy pro náročnou praktickou činnost při výrobě mincí a medailí, podpořenou vyspělým výtvarným myšlením a orientací v mincovnictví a medailérské tvorbě. VOŠ cílevědomým pěstováním vztahu k mincovní a medailérské disciplíně buduje specializovaný mezistupeň mezi SOŠ a VŠ a vytváří tak předpoklad zabývat se touto disciplínou na VŠUP, AVU a tak zasáhnout kvalifikovaně do mincovní a medailérské tvorby.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://supsavos.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/supsavos
Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 8
Počet zapsaných: 8

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ražená medaile a mince 82-41-N/06 (VOŠ)

Přijímací řízení

Do 1. ročníku tříletého studia VOŠ se přijímají uchazeči, kteří absolvovali SŠ s maturitou. Vzhledem ke specifice vzdělávacího programu je podmínkou přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky, která probíhá v jednom dni.

U talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout co největšího počtu bodů v těchto úkolech:

 • Úkol č. 1 – prokázání kresebné dovednosti – max. počet bodů 40
  (studijní kresba podle modelu)
 • Úkol č. 2 – prokázání samostatného výtvarného projevu – max. počet bodů 30
  (kompozice na dané téma do daného tvaru)
 • Úkol č. 3 – prokázání plastického vyjadřování – max. počet bodů 30
  (sochařské vyjádření navržené kompozice)

Součástí talentové zkoušky je:
a) pohovor s uchazečem a předložení domácích prací – max. počet bodů 30
b) určení bodů za prospěch v jednotlivých ročnících SŠ – max. počet bodů 20

Jednotlivé úkoly vyhodnotí komise a určí počet bodů. Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ obdrží 8 uchazečů, což je limit pro přijímání do 1. ročníku.
V případě nenaplnění celkové cílové kapacity (24 studentů) může být počet přijatých vyšší.

 

Podrobné informace o škole

 • FORMA STUDIA – tříleté, denní, zakončené absolutoriem
 • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU – na formulářích „přihláška ke studiu na Vyšší odbornou školu, SEVT-491520“ do konce května
 • PLACENÉ STUDIUM – roční poplatek je stanoven na 5 000 Kč
 • POČET STUDENTŮ – přijímá se maximálně 8 studentů do ročníku
 • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace v Jablonci nad Nisou
 • Horní náměstí 1, 46680 Jablonec nad Nisou
 • tel.: +420778540710
 • https://supsavos.cz/

Diskuze