preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Video

Naše škola, založená roku 1946, sdružuje 4 součásti: Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent a obor zdravotnické lyceum), Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, domov mládeže (80 míst) a školní jídelnu. Vyšší škola poskytuje také specializační studium pro psychiatrické sestry.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zdravskolhb.cz/vyssi-odborna…ka/
Facebook: https://www.facebook.com/szsvoszhb
Instagram: https://www.instagram.com/szsavoszhb/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LQzkbBe3_oA
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 150
Počet zapsaných: 70
Počet studentů: 257
Počet absolventů od roku založení: 1030

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma Prezenční studium
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium

Diplomovaná všeobecná sestra

Podrobné informace o škole

Do hlavní spádové oblasti pro střední školu patří vedle okresu Havlíčkův Brod také Humpolecko, Pelhřimovsko a Hlinecko, studenti vyšší školy pocházejí z různých částí republiky. Absolventi nacházejí uplatnění bez problémů v regionu i mimo jeho rámec. Téměř 100% absolventů střední školy pokračuje ve studiu VŠ a VZŠ. Z absolventů vyšší školy pokračuje ve studiu VŠ a VZŠ minimální počet, více jak 95% vykonává sesterskou profesi.Někteří naši absolventi našli v zahraničí solidní uplatnění v zahraničních zdravotnických zařízeních (Kanada, Velká Británie, Rakousko, Německo, Arabské Emiráty…).

Diskuze