preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích

Popis

Škola má dlouholetou, šedesátiletou tradici. Jako jediná v jihočeském regionu vedle klinických připravuje i studenty technických oborů. Má velmi dobré materiální vybavení. Vlastní celkem 23 učeben, z toho 9 odborných, 2 tělocvičny, knihovnu se studovnou, multimediální učebnu, moderně vybavenou učebnu informačních a komunikačních technologií, na úrovni jsou i zubní a chemické laboratoře.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.szscb.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/szscb
Twitter: https://twitter.com/CbZdravka
Instagram: https://www.instagram.com/zdravkacb/
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

Podrobné informace o škole

Výuka i praxe na SZŠ a VOŠZ v Č. Budějovicích je zabezpečována interními i externími učiteli. Odborný výcvik je zajištěn ve státních i privátních zdravotnických zařízeních města. Na SZŠ a VOŠZ dostanou studenti nejen potřebné vzdělání, ale získají i zkušenosti na specializovaných odděleních zdravotnických zařízeních, pro které škola připravuje budoucí pracovníky.

Diskuze