preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Popis

V roce 1906 byla založena Zemská lnářská škola, roku 1939 přejmenována na Odbornou hospodářsko-lnářskou školu. Areál školy byl dokončen v roce 1909. Střední zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1972. Od 1.9.1996 zahájila svoji činnost Vyšší zdravotnická škola. Dne 1.7.2006 došlo ke změně názvu školy na Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.szszdar.cz/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…728
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

Podrobné informace o škole

Škola spolupracuje s širokým spektrem sociálních partnerů, např. Nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde žáci vykonávají povinnou praxi, Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, Senior penzion FIT ve Žďáře nad Sázavou, Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě, Oblastní Charita Žďár nad Sázavou a další.

 V posledních letech se škola zapojuje do mnoha projektů podporovaných Evropským sociálním fondem se spoluúčastí státního rozpočtu ČR, anebo do projektů řízených Krajem Vysočina.

 Žáci se účastní celé řady soutěží, a to nejen psychologických, první pomoci, ale i jazykových olympiád, finanční gramotnosti apod.

 V průběhu studia si žáci rozšiřují vědomosti prostřednictvím poznávacích exkurzí, a to v rámci odborných předmětů i předmětů všeobecně vzdělávacích.

 V současné době se škola snaží vyvíjet své aktivity nejen v oblasti zdravotnictví, ale i v oblasti jazykového vzdělání – exkurze, projekty se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Cílem je, aby naši absolventi se uplatnili nejen na trhu práce v naší České republice, ale aby měli i šanci najít svou budoucí perspektivu i zemích EU, popř. v jiných cizích zemích. Předpokladem pro práci v zahraničí je samozřejmě je vybavit i jazykovými schopnostmi a dovednostmi.

Diskuze