preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Video

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni jsou vzdělávací instituce, které sídlí pod jednou střechou a tvoří jedno školní společenství. Vyšší odborná škola připravuje budoucí diplomované specialisty v oboru všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, sociální pracovník, dentální hygienistka, farmaceutický asistent a zdravotní laborant. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zdravka-plzen.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…721
Instagram: https://www.instagram.com/szsvosz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fWfP8OPL_oA
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný nutriční terapeut

Diplomovaná dentální hygienistka

Diplomovaný zubní technik

Sociální práce a sociální pedagogika

Přijímací řízení

 

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru: 53-41- N/1. – denní tříleté studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru: 53-41- N/1. – kombinované tříleté studium

Diplomovaná dentální hygienistka – kód oboru: 53-41- N/3. – denní tříleté studium

Diplomovaný farmaceutický asistent - kód oboru 53-43-N/1. – denní tříleté studium

Diplomovaný nutriční terapeut - kód oboru 53-41-N/4. – denní tříleté studium

Diplomovaný zdravotnický záchranář – kód oboru: 53-41- N/2. – denní tříleté studium

Sociální práce a sociální pedagogika – kód oboru: 75-32- N/.. – denní tříleté studium

 

Podrobné informace o škole

Vždy jsou to mladí lidé, kteří si vybrali pomáhající profesi a rozhodli se pracovat v různých oborech zdravotnictví. Škola je autonomní, otevřená a moderní a panuje zde bezpečné, tvůrčí a přátelské klima. Studenti i učitelé se k sobě chovají s respektem a úctou a společně pracují na kvalitním vzdělání a výchově. Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikovaní interní vyučující a řada externích odborníků z praxe. Studenti se na svoje povolání připravují v příjemných a vhodně vybavených učebnách s moderní výpočetní technikou. Wifi připojení, bezbarierový přístup, studovna, bufet a relaxační místnosti jsou samozřejmostí. V průběhu studia mají studenti možnost praktikovat ve Fakultní nemocnici v Plzni i na řadě dalších zajímavých pracovišť. Každoročně mohou předvést své studijní úspěchy na studentské konferenci, či v různých projektových dnech pro mateřské a základní školy v Plzeňském kraji. VOŠZ je škola, kde všichni účastníci školního společenství jsou spokojení a kde jsou účelně využívány všechny zdroje.

 

 

Diskuze