preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, příspěvková organizace 

Video

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec vzdělává žáky a studenty několika oborů. Celkem se každoročně na náročné povolání zdravotníka u nás na škole připravuje bezmála čtyři sta žáků a studentů. Škola sídlí v Liberci Kostelní ulici v historické budově jejíž dostavba se datuje na 3.10. 1812.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.libereckazdravka.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SZS.VOS.zdravot…ec/
Twitter: https://twitter.com/zdravkaliberec
Instagram: https://www.instagram.com/libereckazdravka/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l5P8kowulwQ
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaný zdravotní laborant

Podrobné informace o škole

Kromě teoretické a praktické výuky ve škole a ve smluvních zařízeních se během studia mohou studenti zapojit do dalších aktivit pořádaných školou. Jedná se o účast na parlamentu školy, výjezdních odborných exkurzích, zahraničních zájezdech pořádaných školou, dvoutýdenních odborných stážích v Německu. V úvodu studia jsou studenti uvítáni do praxe za účasti širokého managementu nemocnice a závěrečné předávání diplomů se uskutečňuje slavnostně v obřadní síni radnice města Liberec.

 

Vize Liberecké zdrávky, školy se srdcem na dlani

Diskuze