preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Popis

Proč k nám

Protože:

Chceš pomáhat lidem na cestě ke zdraví?

Protože:

Láká tě práce ve zdravotnictví?

Protože:

Chceš poznat, co v tobě je?

 

Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělává studenty již od školního roku 1996/1997. Škola je začleněna pod Ministerstvo školství České republiky, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době probíhá výuka oborů ve dvou budovách v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Mariánských Horách. Každoročně přibývají moderně vybavené odborné učebny a laboratoře pro výuku odborných předmětů. Studentům je k dispozici knihovna, která nabízí literaturu včetně odborných časopisů potřebnou ke studiu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zdrav-ova.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zdravkaostrava?…ava
Instagram: https://www.instagram.com/szsavoszostrava/
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 437
Počet přihlášených: 730
Počet zapsaných: 242
Počet studentů: 521
Počet absolventů od roku založení: 3000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium

Diplomovaný nutriční terapeut

53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut Prezenční studium
53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut Prezenční studium

Diplomovaný zubní technik

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik Prezenční studium

Diplomovaný farmaceutický asistent

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent Prezenční studium
53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent Prezenční studium

Diplomovaná dentální hygienistka

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka Prezenční studium
53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka Prezenční studium

Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení

Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání - bez přijímací zkoušky

Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma vzdělávání - test z biologie člověka

Diplomovaná dentální hygienistka, denní forma vzdělávání - praktická zkouška

Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma vzdělávání - bez přijímací zkoušky

Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma vzdělávání - bez přijímací zkoušky

Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání - test z biologie člověka

Diplomovaný zubní technik, denní forma vzdělávání - praktická zkouška

 

Podrobné informace o škole

V poslední době se škola kromě vzdělávání zaměřuje na pořádání odborných konferencí a seminářů pro odbornou veřejnost.

V roce 2015 škola získala akreditaci k pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka. Ve školním roce 2016/2017 bude probíhat vzdělávání v tomto kurzu pro zapsané uchazeče.

 

Modernizace:

V posledních letech prošly všechny budovy školy modernizací: byla vybudována počítačová síť jak pro výuku studentů, tak pro potřebu zaměstnanců školy.

Každoročně přibývají moderně vybavené jazykové učebny, laboratoře a nově vybavené učebny pro výuku odborných předmětů. Studentům je k dispozici knihovna, která nabízí k zapůjčení beletrii i specializovanou literaturu včetně odborných časopisů. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava žije nejen studiem - máme školní časopis (v elektronické podobě), každoročně vydáváme almanach, organizujeme řadu sportovních a vědomostních soutěží a jazykových zájezdů. Naši studenti mohou absolvovat kroužek první pomoci, lyžařský výcvik, výcvik jízdy na snowboardu, mohou se účastnit cyklovýletů a vodáckého kurzu.

Diskuze