preview

Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční optik v Pardubicích

Popis

Naše škola byla založena v roce 1995 s cílem poskytovat kvalitní vzdělání zájemcům o práci v očních optikách. Základním úkolem poskytovaného studijního programu je připravit budoucí absolventy jak po stránce teoretické, tak především praktické k této činnosti.

Škola byla nejprve koncipována jako 2-leté pomaturitní studium, později byla transformována na 3-leté vyšší odborné studium ukončené absolutoriem. V současné době je otevřena pouze dálková forma studia.

Studijní obor diplomovaný oční optik připravuje žáky pro výkon pracovníka oční optiky s vyšším odborným vzděláním.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://vos.inekooptik.cz/#
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaný oční optik

Podrobné informace o škole

Vzdělávací obor je zaměřen na získání především těchto schopností a dovedností:

  • zhotovování všech druhů brýlí a jiných pomůcek dle předpisu očního lékaře;
  • osvojení schopnosti získávat vstupní informace pro zhotovení korekčních pomůcek při rozhovoru s pacientem a provádět nezbytná měření;
  • zvládnutí poradenské činnosti pro uživatele brýlí;
  • samostatné vedení administrativy spojené s provozem oční optiky;
  • možnost dalšího studia na VŠ-bakalářské studium optometrie a optiky.

Diskuze