preview

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o.

Popis

VOŠ SOKRATES® poskytuje vzdělání v oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru. Studium práva a ekonomie je v současné době nezbytností pro jakoukoliv praktickou činnost. Absolvent školy získává, díky praktickému zaměření studia organizovanému dle potřeb zaměstnavatelů, 100% jistotu nalezení zaměstnání. Po skončení tříletého studijního programu obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Nezbytnou součástí studia je také kvalitní praxe. VOŠ SOKRATES® svým studentům zajišťuje praktickou přípravu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spolupracujeme s významnými společnostmi, které svůj pracovní trh otevírají pro naše absolventy i po úspěšném ukončení studia. Podnikaví studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet také vedení podniku v rámci tzv. fiktivní firmy. To, že jim to opravdu jde, dokazuje mimo jiné i trojnásobné vítězství v celonárodní soutěži fiktivních firem.

Profese, kde nalezne absolvent uplatnění, jsou velmi rozmanité, např. advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, Policie ČR, městská policie, ale i evropské instituce.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.sokrates.cz/vos
Zaměření školy: Ekonomie, Právo
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 150
Počet přihlášených: 200
Počet zapsaných: 143
Počet studentů: 377
Počet absolventů od roku založení: 162

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Obecně právní činnost Prezenční studium DiS.

Přijímací řízení

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu
  • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test a motivační pohovor.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

KOTLÁN, Igor, et al.  Základy společenských věd I. : shrnutí okruhů. 2. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES®, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86572-75-8.

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES®, 2011. 201 s. ISBN 978 80 86572-69-7.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.

Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

 

Podrobné informace o škole

Obecně právní činnost

Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, personalista apod. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky.

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti.

Díky rozsahu praxe je absolvent schopen rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí tak, aby byli připraveni na požadavky daného typu pracovního zařazení. Studenti vykonávají praxi přímo na pracovištích našich partnerů, jakými jsou například společnosti Siemens, s.r.o., ČEZ, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., advokátní kanceláře, krajské či okresní soudy, obecní úřady, apod. Studenti se mohou účastnit praxe také u našeho smluvního partnera v Německu – Berufsbildende Schule Magdeburg. Přímo ve škole pak mají studenti možnost zapojit se do fiktivní firmy, kde si mohou vyzkoušet vedení vlastní firmy, se všemi náležitostmi, které k tomu patří. To, že naší studenti patří opravdu k nejlepším, svědčí i fakt, že se každým rokem umísťují na prvních místech v celonárodní soutěži fiktivních firem!

Možnosti uplatnění absolventů jsou široké právě díky uceleným znalostem práva a ekonomie. Znalosti získané vzděláváním v tomto oboru, jsou využitelné nejen napříč ekonomickým zaměřením firem, ale nabízí se také uplatnění ve státní sféře. Výběr z pracovních pozic: právní asistent v advokátní kanceláři, právní asistent v notářské kanceláři, právní asistent v exekuční kanceláři, specialista pohledávek, manažer lidských zdrojů, samostatný personalista, obchodní manažer, samostatný organizační pracovník, samostatný pracovník administrativy, samostatný hospodářsko-správní referent, samostatný obchodník s realitami, realitní makléř, zaměstnanec Policie ČR, městské policie apod.

  • Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o.
  • Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava
  • tel.: 800 888 989
  • http://www.sokrates.cz/vos

Diskuze