preview

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku

Video

Využít a dále rozvíjet dobré materiální vybavení školy se širokým zázemím pro praktickou výuku a ubytování, podpora mimoškolních aktivit žáků. Čerpání dotací z fondů EU. Pokračovat v dlouholeté tradici školy, využívat všech prostředků propagace, pozvednutí profesní prestiže lesníků. Rozvinout objektivní diskuzi na veřejnosti s cílem napravit některé nepravdy o lesnictví.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Facebook: https://www.facebook.com/lesarnapisek
Instagram: https://www.instagram.com/lesarnapisek/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aQcLVLXdATY
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

LESNICTVÍ - 3letý obor s absolutoriem

Podrobné informace o škole

Lesníci obhospodařují již stovky let třetinu území České republiky. Jedná se bezesporu o jedny z nejzachovalejších ekosystémů v osídlené krajině České republiky. Lesy pod jejich správou byly udržovány ve stavu, který uznávají všechny lesnicky vyspělé země světa. Současně les poskytuje práci a obživu místním obyvatelům a tvoří nezanedbatelnou složku při tvorbě HDP. Současné lesnictví je postaveno na podrobném zmapování přírodních podmínek na celém území ČR a z nich vychází hospodaření v lesních porostech. Umění lesníků je skloubit ekologický a hospodářský význam lesa, který je největším producentem obnovitelné suroviny - dřeva, jehož význam a použití v celosvětovém měřítku roste. Rozvíjení kontaktů a spolupráce s lesnickým provozem (viz informace o studiu). Udržování a nové navazování kontaktů se zahraničními školami a lesnickými institucemi v zahraničí.

  • Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku
  • Lesnická 55, 397 01 Písek
  • tel.: 382 506 111
  • e-mail: lespi@lespi.cz

Diskuze