preview

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Video

V historické budově jsou vytvořeny dobré podmínky pro moderní výuku. Nové pracovny výpočetní techniky, specializované učebny pro dramatickou výchovu, učebna s velkoplošnou videoprojekcí, učebna základů administrativy, učebny hry na hudební nástroj, odborná učebna pro hudební výchovu, tělocvična s vybavením pro sportovní gymnastiku, vznikající posilovna a studovna , to vše vytváří optimální prostředí pro přípravu budoucích pedagogů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ped-km.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/pajdakm
Instagram: https://www.instagram.com/vosps_a_spgs_k…iz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9Thql4kxX7k
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie, Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

SociáIní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podrobné informace o škole

V reprezentativní aule školy se odehrávají významné kulturní a společenské události /hudebního a výchovně vzdělávacího charakteru/ pořádané školou, městem Kroměříž i nadregionálními institucemi. Působivé je i nově upravené nádvoří školy, které je rovněž využíváno pro různá vystoupení a pro pořádání studentských happeningů. V budově je i školní bufet.

Diskuze