preview

Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě

Popis

Posláním Teologického semináře je vychovávat duchovenské pracovníky, kteří vykazují zralou křesťanskou zkušenost, dovedou šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Rozvíjet vyváženou osobnost v jejím duchovním, charakterovém, intelektuálním, sociálním, fyzickém a manuálním rozměru a rozvíjet specifická obdarování žáků.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.tscasd.cz
Zaměření školy: Teologie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Vychovávat k životu služby, který odmítá jakékoli politické, náboženské, národnostní, rasové, majetkové a jiné předsudky a který vyvěrá z autentického křesťanství založeného na učení Bible a na osobním vztahu s Bohem. Posilovat zasvěcení svědecké službě pro Krista a pro církev. Vzdělávat duchovenské a laické pracovníky především pro potřeby Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Konat osvětovou a vzdělávací činnost pro společnost. Zprostředkovávat křesťanství. Spolupracovat s církví při odhalování a formulování nových poznatků, při vytváření nových strategií a při formulování křesťanských odpovědí na palčivé otázky současné společnosti.

  • Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální v Sázavě
  • Radvanice 29, 00000 Sázava
  • http://www.tscasd.cz

Diskuze