preview

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Video

Historie vzniku a vývoje zemědělské školy

Obecně o situaci v zemědělství na konci 19. století a na začátku  20. století

Zemědělství ČR prošlo ve své historii, zejména od vzniku Československa v roce 1918, složitým vývojem. Přirozený vývoj zemědělství v českých zemích, jehož kořeny sahají hluboko do historie, dosáhl svého vrcholu v období první Československé republiky (1918 až 1938). Tehdejší zemědělství bylo založeno na selském stavu a zahrnovalo široké spektrum soukromovlastnických vztahů s vybudovanou infrastrukturou, zejména ve formě samosprávných hospodářských družstev. Byl dosažen vysoký stupeň integrace zemědělské prvovýroby se zpracovatelskými činnostmi.

Základní význam zemědělství byl dán především nezastupitelností a nenahraditelností potravin a plošným charakterem zemědělské výroby, vzhledem k níž ovlivňoval životní prostředí a vzhled krajiny na významné části plochy Země i jednotlivých států. Při posuzování úlohy agrárního sektoru je dále nutno zdůraznit význam produkční funkce zemědělství a rostoucí význam funkcí mimoprodukčních, souvisejících mimo jiné s ekologickou, sociální a regionální problematikou.

Právě z těchto důvodů byla uznána nutnost odborného vzdělávání pro zemědělství a dále české zemědělské školství procházelo svým jedinečným a neopakovatelným, určitým vývojem.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zemsbn.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zemsbn/
Instagram: https://www.instagram.com/zemedelka_benesov/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=c7uZxOwdt9g&feature=emb_title
Zaměření školy: Ekonomie, Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Veterinární asistent

Zemědělské podnikání

Podrobné informace o škole

Od roku 1895 celá řada generací zemědělských odborníků od nás odcházela s poctivými základy vzdělání. Mnoho našich absolventů zastávalo a i v dnešní době zastává významné pracovní funkce. Tato skutečnost nás velmi zavazuje i v současné době. Proto se snažíme připravit co nejlépe naše absolventy na současné požadavky trhu práce. Získáváme nová pracoviště praktického výcviku, navazujeme kontakty s odbornou veřejností, snažíme se navázat nové partnerské vztahy v zahraničí.

V minulých letech jsme intenzivně pracovali na nových Školních vzdělávacích programech oborů Agropodnikání a Zahradnictví. V rámci těchto programů jsme kromě již pro nás tradičních specializací připravili nový Školní vzdělávací program Údržba golfových hřišť. Reagujeme tak na poptávku zaměstnavatelů. V oboru Přírodovědné lyceum od 3. ročníku vyučujeme některé předměty jako např. Výživa, Biotechnologie, Ekonomika, Fyzika, Matematika, Zemědělství, Seminář z biologie či Mikrobiologie v anglickém jazyce. Pro studenty tohoto oboru jsme připravili učební materiály v anglickém jazyce a vybavili jsme je také vlastními notebooky. Intenzivně jsme také pracovali na Školním vzdělávacím programu nového oboru Veterinářství, který je na naší škole vyučován od školního roku 2010/11. Jsme rádi, že se nám podařilo získat téměř 6 milionů korun na vybavení odborných učeben, přípravu vlastních učebních materiálů a nákup moderních učebních pomůcek.

Naši absolventi nemají problém se získáním svého prvního zaměstnání. Dlouhodobě máme velmi nízký a často dokonce nulový počet nezaměstnaných. Někteří absolventi začínají sami podnikat. Výhodou našich studentů je absolvování různě zaměřených praxí již během studia.

Velmi důležité je pro nás moderní zázemí pro výuku s kvalitním vybavením. Z tohoto důvodu jsme nově vystavěli zázemí praktické přípravy na Pomněnicích, které bylo slavnostně otevřeno v dubnu 2015 a je určeno zejména žákům oborů Agropodnikání. Byla zde vystavěna krytá jízdárna s ustájením pro 20 koní, dále dvě venkovní jízdárny a zázemí pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví. V témže roce byla dokončena přímo v areálu školy výstavba budovy s odbornými učebnami, ke které přiléhají 2 skleníky. Žáci oboru Přírodovědné lyceum, Veterinářství a Zahradnictví od ledna 2016 využívají novou laboratoř mikrobiologie, vyšetřovnu nebo vazárnu, vytápěný skleník se samozavlažovacím systémem či množárnu.

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit o možnostech, které vám naše škola během studia poskytne.

Na závěr Vám, budoucím studentům, přeji šťastnou ruku při výběru Vašeho povolání.

  • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  • Mendelova 131, 256 01 Benešov
  • tel.: +420 317 723 571
  • e-mail: info@zemsbn.cz
  • https://www.zemsbn.cz/

Diskuze