preview

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o.

Popis

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV.

 V návaznosti na přejmenování majitele se škola v roce 2014 přejmenovala na Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.vos-cus.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VOSCUS
Instagram: https://www.instagram.com/voscus/
Zaměření školy: Ekonomie, Technika, Právo, Sport
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 100

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Management sportu

Management sportu Prezenční studium DiS
Management sportu Kombinované studium DiS.

Wellness specialista

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří pro školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2016/2017 jsme připravili pro zájemce o studium ve školním roce 2017/2018 tyto dny otevřených dveří.

15. 2. 2017

23. 2. 2017

3. 5. 2017

7. 6. 2017

Dny otevřených dveří začínají vždy v 17 hodin a během nich se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možnosti studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz*

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou osobního pohovoru. Zájemce o studium vyplní přihlášku ke studiu a doručí jí společně s potvrzením o poplatku za přihlášku osobně, elektronicky nebo poštou na studijní oddělení VOŠ ČUS s.r.o., které ho bude následně kontaktovat s návrhem termínů pro osobní pohovor.

Osobní pohovor má za cíl vybrat se zájemcem o studium nejvhodnější formu studia dle jeho potřeb a seznámit ho s prostory školy a jejím vybavením.

Na tomto pohovoru může být zároveň proveden i pohovor o případný zájem o udělení některého z nabízených stipendií.

Po tomto pohovoru je zájemce informován o výsledku přijímacího pohovoru a splnění či nesplnění veškerých náležitostí k úspěšnému přijetí na VOŠ ČUS, s.r.o.

Dokumenty potřebné k přijímacímu řízení:

 • Maturitní vysvědčení (originál nebo ověřená kopie)
 • Vyplněná přihláška ke studiu
 • Lékařská prohlídka (na přihlášce ke studiu)
 • Doklad o zaplacení poplatku za přihlášku ke studiu 300,- Kč

Termíny pro podání přihlášky ke studiu:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.6. do 31.8.

Termíny přijímacích pohovorů:

1.6. 2017: 9-15 hod.

7.6.2017: 9-16 hod.

13.6.2017: 9-14 hod.

22.6.2017: 9-14 hod.

29.6.2017: 9-16 hod.

17.7.2017: 9-15 hod.

19.7.2017: 9-15 hod.

25.7.2017: 9-15 hod.

27.7.2017: 9-15 hod.

*Termíny do 31.8. budou doplněny.

Na výše uvedené termíny není nutné se objednávat. V případě zájmu o jiný termín je možná domluva na studijním oddělení.

2.kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.9. do 15.10.

*Termíny do 31.8. budou doplněny.

 

Přijímací řízení zahraničních studentů

U zahraničních studentů požadujeme dodání:

 • nostrifikace maturitního vysvědčení společně s podáním přihlášky
 • vyplněná přihláška ke studiu
 • lékařská prohlídka (na přihlášce)
 • doložení uzavření zdravotního pojištění v ČR
 • uhrazení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč)

Podrobné informace o škole

MŠMT akreditovaný vzdělávací program č. 64-31-N/09 obsahuje vzdělávací moduly naplňující povolání budoucích manažerů sportu.

Studijní obor obsahuje studijní moduly:

 • Ekonomie
 • Ekonomie podniku
 • Daně
 • Účetnictví
 • Management
 • Sportovní management
 • Manažerské dovednosti
 • Finanční management
 • Marketing
 • Prezentační dovednosti
 • TVS sportovní aktivity
 • Pořádání sportovních akcí
 • Dějiny a organizace sportu
 • Anatomie
 • Pedagogika
 • Kurz lyžování
 • Kurz turistiky
 • Právo
 • Právo a sport
 • Psychologie
 • Psychologie sportu
 • Statistika
 • Komunikace
 • Sociologie
 • Provozování sportovních zařízení
 • PR
 • Cizí jazyky a další.

Znalost těchto modulů zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro managerské vedení sportovních klubů, tělovýchovných jednot a  komerčních sportovních zařízení.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí sportu. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě sportovních spolků, klubů, svazů, ale i soukromých center zaměřující se na pohyb a aktivní životní styl.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů:
– sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky, sportovní svazy, fitcentra, event agentury
– správa městských a obecních sportovních zařízení
– řízení oblasti sportu v obecních samosprávách
– řízení a správa sportovišť v tělovýchovných a tělocvičných jednotách
– práce v servisních centrech sportu
– práce v soukromých sportovních zařízeních a jejich oraganizace

Akreditace platná do r. 2021

Diskuze