preview

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Popis

VOŠ zdravotnická v Hradci Králové nabízí bohatou škálu zdravotnických oborů a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání, jsou to obory: Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zubní technik. Tyto obory jsou zakončeny absolutoriem a titulem diplomovaný specialista.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://zshk.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zshk.cz
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA (prezenční, kombinované)

Diplomovaný zubní technik Prezenční studium DiS.
Diplomovaný zdravotní laborant Prezenční studium DiS.
Diplomovaný farmaceutický asistent Prezenční studium DiS.
Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium DiS.

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

Podrobné informace o škole

Praktická výuka studentů probíhá na špičkových pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové, v kontrolních laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daného oboru. Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacích zkoušek je 31. května (přijímací řízení proběhne 24. června 2014) a pro 2. kolo 6. srpna (přijímací řízení 20. srpna 2014).

  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
  • Komenského 234, 50003 Hradec Králové
  • tel.: 495 075 111
  • http://zshk.cz/

Diskuze