preview

Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

Popis

VOŠZ  Brno připravuje odborně vzdělané zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mimořádný zájem. Škola poskytuje vzdělání v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Oba obory je možné studovat denní nebo kombinovanou formou studia.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.voszbrno.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/voszbrno/
Instagram: https://www.instagram.com/voszbrno/
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Podrobné informace o škole

Studentky a studenti mají možnost se během studia účastnit zahraničních odborných stáží ve zdravotnických zařízeních zemí EU, pravidelně se zúčastňují mezinárodních a celostátních soutěží první pomoci a řady charitativních akcí.
Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do projektu Světová škola se zájmem a snahou získat tento titul pro naši školu. Po roční cestě plnění všech úkolů a požadavků jsme dne 12.6.2014 toto označení „Světová škola“ získali.
Každý rok pořádáme pro děti mateřských škol Nemocnici zvířátek. V improvizované Nemocnici zvířátek se děti v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek zapojí do jejich ošetřování a získají informace, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění.
Den otevřených dveří se uskuteční 12. ledna 2015, přihlášky ke studiu lze podávat do 31. května 2015. Více informací o škole najdete na webových stránkách www.voszbrno.cz

Diskuze