preview

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni

Video

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecká 35, nabízí osm vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT ČR, z toho čtyři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a od 1. 9. 2016 také nový program - Veřejná správa. V denní formě studia je možné studovat vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Systémový administrátor IT, Cestovní ruch a Management sportovních aktivit.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: vosplzen.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vosplzen
Instagram: https://www.instagram.com/vosledecka/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=28INLzftYVc&feature=emb_title
Zaměření školy: Ekonomie, Technika, Sport, Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální práce - denní, kombinovaná, DiS.

Cestovní ruch - denní, DiS.

Veřejná správa - denní, kombinovaná, DiS.

Diplomovaný oční optik - denní, kombinovaná, DiS.

Diplomovaný zubní technik - denní, DiS.

Bezpečnost obyvatelstva - denní, kombinovaná, DiS.

Systémový administrátor IT - denní, DiS.

Management sportovních aktivit - denní, DiS.

Podrobné informace o škole

Škola je zaměřena na profesní vzdělávání, a proto má moderně vybavené odborné učebny pro praktickou výuku očních optiků, zubních techniků a systémových administrátorů IT. Všichni studenti využívají odbornou učebnu výpočetní techniky, která je vybavena novými počítači a projektovou technikou. Škola má vlastní knihovnu odborné literatury čítající cca 8 000 svazků, která je k dispozici i jako studovna - je vybavena počítači s připojením na internet.
Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce, Veřejná správa a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha, VŠERS České Budějovice a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole.
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií je moderní škola s tradicí, která pečuje o profesní a osobní rozvoj svých studentů. Iniciuje a podporuje jejich účast na tématických exkurzích nebo odborných soutěžích a vytváří podmínky pro dobrovolné a charitativní aktivity. O jednotlivých studijních oborech se dozvíte více na stránkách školy http://www.vosplzen.cz a na Facebooku.
 

  • Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni
  • Ledecká 35, 323 21 Plzeň
  • tel.: 377 534 450
  • e-mail: info@vosplzen.cz
  • vosplzen.cz

Diskuze