preview

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

Video

VOŠ Čáslav je jedna z deseti nejstarších vyšších odborných škol v ČR (založena roku 1993 při SPŠ a OA) a s nejvyšším počtem studentů ve Středočeském kraji. Tato státní škola nabízí tříleté studium prezenční i kombinovanou formou ve vzdělávacím programu Výrobní a řídící systémy podniku, a to v zaměření ekonomickém i technickém. Škola má moderně vybavené učebny i laboratoře, vlastní školní jídelnu, knihovnu, studovnu, ubytování v areálu školy a vlastní parkovací prostory.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sps-caslav.cz/vyssi-odborna-skola/
Facebook: https://www.facebook.com/SpsCaslav/
Instagram: https://www.instagram.com/skolacaslav/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2dFsrEZiSGk
Zaměření školy: Ekonomie, Technika
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Údržba a servis techniky

Účetnictví a finance

Řízení jakosti a metrologie

Management a personalistika

Podrobné informace o škole

Škola používá při hodnocení studia stupnice Evropského kreditního systému (ECTS). Cílem školy je vytvořit kvalitní vzdělávací instituci uznávanou doma i v zahraničí. Škola se aktivně zúčastňuje projektů z programu Erasmus a vysílá své zaměstnance i studenty na pracovní a studijní stáže, zejména do evropských zemí.

 

Vyšší odborná škola – denní studium

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol studium zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplin, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.

Titul: diplomovaný specialista, DiS. (uvádí se za jménem)
Délka denního studia: 3 roky
Organizace studia: 16 týdnů výuky v zimním i letním období, zkouškové období 3 týdny v lednu a červnu
Odborná praxe: v zimním období 3. ročníku denního studia v délce pěti měsíců (září až leden)
Ukončení studia: absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka
Školné: 3.000,- Kč za školní rok (Kč 1.500,- za období)

Škola je zapojena do programu ERASMUS Plus, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí a vysílat na ně studenty za účelem studijních pobytů, které jsou jim následně uznávány jako součást studia.

 

Vyšší odborná škola – kombinované studium

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol studium zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplin, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.
Titul: diplomovaný specialista, DiS. (uvádí se za jménem)
Délka kominované formy studia: 3 roky
Ukončení studia: absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka
Školné: 3.000,- Kč za školní rok (Kč 1.500,- za období)

Diskuze