preview

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Popis

Vyšší odborná škola ve Varnsdorfu zahájila svoji činnost v roce 2004 a má tak již více než desetiletou tradici. V rámci terciárního vzdělávání poskytuje pomaturitní studia v kontextu podnikové praxe a uplatnitelnosti na trhu práce, s důrazem na jazykovou vybavenost absolventů školy. Vyšší odborná škola je součástí školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.skolavdf.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/voskavdf/
Zaměření školy: Technika, Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

65-43-N/01 Cestovní ruch

65-43-N/.. Cestovní ruch Prezenční studium DiS.

26-47-N/04 Informační technologie

26-47-N/.. Informační technologie Prezenční studium DiS.

23-41-N/08 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

23-41-N/.. Strojírenství Prezenční studium DiS.

26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech

26-47-N/.. Informační technologie Prezenční studium DiS.

68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti

68–43–N/.. Veřejnosprávní činnost Prezenční studium DiS.

26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie

26-41-N/.. Elektrotechnika Prezenční studium DiS.

68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti

68-42-N/.. Bezpečnostně právní činnost Prezenční studium DiS.

Přijímací řízení

Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je 31. května, přijímací řízení probíhá v červnu. Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je 31. července, přijímací řízení probíhá v srpnu. Pro další informace navštivte školní web nebo kontaktujte naši studijní referentku.

http://skolavdf.cz/obsah/přijímací-řízení-voš
http://skolavdf.cz/obsah/vzdělávací-programy-voš

paní Jitka Nagyová
tel.: 412 315 011
mob.: 778 538 686
e-mail: jitka.nagyova@skolavdf.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:
Po   9:00-11:30
Út   neúřední den
St   9:00-11:30   13:00-14:00
Čt   8:00-11:30   13:00-17:00
Pá   neúřední den

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola ve Varnsdorfu (Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace) nabízí široké veřejnosti nejvyšší stupeň vzdělávání v našem regionu s více než desetiletou tradicí. Zájemcům o pomaturitní studia škola nabízí tříleté vzdělávací programy v denní i dálkové formě vzdělávání. Dosažené vzdělání zakončené absolutoriem s titulem DiS. (diplomovaný specialista) odpovídá Evropskému rámci kvalifikací - EQF6. Pro absolventy školy to znamená možnost nastoupit na navazující magisterské studium v zahraničí (v rámci EU). Společně s diplomem obdrží absolventi Europass-dodatek k diplomu (EDD), který usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho uznání doma a především v zahraničí.

Škola dlouhodobě klade důraz na budování a podporu spolupráce mezi školou a firmami, a to především v oblasti praktické přípravy - odborných praxí studentů v soukromých firmách a veřejných organizacích. Spojení teoretických vědomostí s jejich praktickým uplatněním v podnikové praxi je hlavní výhodou našich absolventů na trhu práce.

Součástí všech studijních programů je studium cizích jazyků. Jazyková vybavenost absolventů je dnes již zcela standardním požadavkem zaměstnavatelů. Našim studentům proto nabízíme možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek. Škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek, které je akreditovaným poskytovatelem všech jazykových zkoušek Cambridge English a Sprachdiplom Deutsch.

  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
  • Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf
  • tel.: 412 372 735
  • http://www.skolavdf.cz/

Diskuze