preview

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně

  • Horní 21, PS 365,, 659 65 Brno
  • Tel.: +420 543 544 300
  • E-mail: mbox@spsmvbr.cz

Popis

Na brněnské Vyšší policejní škole máme akreditovaný studijní obor koncipovaný a připravený na klíč policistům Policie České republiky. Obor „BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ patří mezi obory, které svojí kvalitou poskytují v konečném výsledku službu každému občanovi této země. Naši absolventi jsou na policejních služebnách skutečnými specialisty na svém místě.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Policie a vojenství
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Policejní škola v Brně - je jednou z významných resortních škol zajišťuje vzdělávání v oboru působnosti Ministerstva vnitra formou odborné přípravy policistů a zaměstnanců resortu v pracovním poměru.

 

Policisté jsou ke studiu  na Střední policejní školu do Brnavysíláni po vykonání přijímacího řízení a přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR svými kmenovými útvary. Pro výuku a výcvik mladých policistů a zaměstnanců MV jsou v odborných předmětech vybíráni profesionální učitelé a instruktoři s praxí z výkonných útvarů. Cílem vzdělávacích programů je kromě poskytování základního a speciálního policejního vzdělání i zabezpečení jejich odborného růstu v mnoha směrech.

Střední policejní škola v Brně

- výuka a výcvik jsou realizovány již od roku 1994 realizovány
- moderních modelových metod používaných ve vyspělých společnostech
- příprava na výkon služby probíhá ve speciálně upravených učebnách
- moderní vybavení školy kvalitní současnou technikou.

  • Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
  • Horní 21, PS 365,, 659 65 Brno
  • tel.: +420 543 544 300
  • e-mail: mbox@spsmvbr.cz

Diskuze