preview

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě

Popis

Policejní škola Jihlava se zaměřuje na vzdělávání budoucích policistů formou základní odborné přípravy.Mezi tyto základy patří také jízdní kurzy pro profesionální řidiče a hasičská školení.Absolvování studia na policejní škole Jihlava umožňuje studentovi pokračovat coby příslušník pořádkové, železniční nebo dopravní policie.

Střední policejní škola v Jihlavě byla založena v roce 1964 a v současnosti nabízí několik druhů školení pro budoucí policejní příslušníky v délce osmnácti měsíců.Vyuka zahrnuje nejen teorii, ale podstatnou část také tvoří praxe a co nejrealističtější modelové simulace, na kterých mají studenti možnost trénovat situace, se kterými se policisté velmi často při výkonu služby setkávají.Díky těmto praktickým cvičením jsou pak studenti lépe připraveni na skutečnou službu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Policie a vojenství
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Střední policejní škola  v Jihlavě

- je odborné pracoviště, které se již od svého vzniku v roce 1964 zaměřuje na výchovu specialistů dopravní služby  Škola nabízí několik typů vzdělávacích aktivit.
-  pro budoucí policisty je to studium v kurzech základní odborné přípravy s délkou 18 měsíců

Kromě teoretické výuky tvoří velkou část přípravy na povolání policisty výuka metodou modelových situací, tzn. že studující již ve škole nacvičují řešení skutečných situací z policejní praxe. Získávají tak potřebné kompetence pro jednání s občany, dohled nad dopravou na pozemních komunikacích, projednávání přestupků, pořádkovou a hlídkovou službu, úkony v souvislosti s trestnou činností, postup při řešení domácího násilí, preventivní činnost, zpracování písemností, práci se spojovací a výpočetní technikou atd. Po celou dobu přípravy si rovněž zvyšují svou fyzickou kondici a cvičí se v použití donucovacích prostředků a zbraně. Základní odborná příprava je ukončena závěrečnou zkouškou.

Jako škola se zaměřením na dopravu zabezpečujeme i další vzdělávání policistů zařazených do I. a II. skupin DI OŘP ČR. To znamená, že škola má vytvořen systém specializačních, inovačních a automobilních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR.

Specializační kurzy umožňují získat kvalifikaci pro výkon určité funkce na dopravním inspektorátu či dopravním oddělení. Jsou to např. kurzy pro dopravní inženýry, inspektory skupin dopravních nehod, inspektory dálničních oddělení, vedoucí dopravních inspektorátů apod. Inovační kurzy slouží k zopakování a upevnění základních znalostí, aktualizaci poznatků a zdokonalení a rozšíření kompetencí nutných pro výkon služby dopravní policie. Reagují na aktuální potřeby Policie ČR. Jsou to např. kurzy pro dálniční policii, kurzy kontroly ADR/AETR, kurzy obsluhy zařízení pro měření rychlostí, kurzy obsluhy počítačových programů používaných u dopravní policie. Automobilní kurzy umožňují zdokonalení řidičských dovedností příslušníků Policie ČR. Je to např. modulární kurz techniky jízdy, kurz jízdy se zvláštním výstražným zařízením, kurzy pro rozšíření řidičského oprávnění apod. V případě požadavku pořádá škola i kurzy pro Vojenskou policii Armády ČR, pro obecní policii a pro Hasičský záchranný sbor ČR.

  • Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě
  • Tolstého 14, 586 01 Jihlava
  • tel.: +420 567 146 613
  • e-mail: podatelna@vpsji.cz

Diskuze