Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Popis

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (DE) nebo s měsíční (DA) odbornou praxí.

Studenti mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 80
Počet přihlášených: 29
Počet zapsaných: 29
Počet studentů: 97

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

68-43-N/ Veřejnosprávní činnost

68-43-N/02 Obnova a rozvoj venkova Prezenční/Kombinované studium DiS.

Dny otevřených dveří

10. 2. 2017 v době od  8,00 do 16,00 hodin nebo kdykoli po předchozí domluvě

Přijímací řízení

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení  probíhá bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Znalost anglického jazyka (u dálkové formy vzdělávání výběr mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem) na úrovni B1  
  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu

 

  • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
  • Riegrova 1403, 508 01 Hořice
  • tel.: 493623021
  • e-mail: info@gozhorice.cz

Diskuze