Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Popis

V historické budově jsou vytvořeny dobré podmínky pro moderní výuku. Nové pracovny výpočetní techniky, specializované učebny pro dramatickou výchovu, učebna s velkoplošnou videoprojekcí, učebna základů administrativy, učebny hry na hudební nástroj, odborná učebna pro hudební výchovu, tělocvična s vybavením pro sportovní gymnastiku, vznikající posilovna a studovna , to vše vytváří optimální prostředí pro přípravu budoucích pedagogů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika, Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

V reprezentativní aule školy se odehrávají významné kulturní a společenské události /hudebního a výchovně vzdělávacího charakteru/ pořádané školou, městem Kroměříž i nadregionálními institucemi. Působivé je i nově upravené nádvoří školy, které je rovněž využíváno pro různá vystoupení a pro pořádání studentských happeningů. V budově je i školní bufet.

  • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
  • Kroměříž

Diskuze