Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace v Roudnici nad Labem

Popis

Absolvent bude schopen: zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání; komunikovat ve dvou cizích jazycích; rozvíjet strategický plán marketingu; sledovat a zavádět do praxe vývojové trendy ve vztahu k životnímu prostředí;

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie, Technika
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

orientovat se na pojistném trhu a v bankovním sektoru; analyzovat a vyhledávat informace, ovládat potřebné počítačové programy a účelně využívat informační technologie a systémy pro ekonomické analýzy, včetně vytváření databází a využívání internetu; organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji orientovat se v potřebných právních předpisech se schopností v praxi podnikatele;aplikovat zásady práva a právního vědomí; osvojit si metody použití daňové problematiky a optimalizace daní; zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených.

  • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace v Roudnici nad Labem
  • Roudnice nad Labem

Diskuze