preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

  • Masarykova 2033, 58001 Havlíčkův Brod
  • Tel.: 569 421 656

Popis

Naše škola, založená roku 1946, sdružuje 4 součásti: Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent a obor zdravotnické lyceum), Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, domov mládeže (80 míst) a školní jídelnu. Vyšší škola poskytuje také specializační studium pro psychiatrické sestry.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 150
Počet zapsaných: 70
Počet studentů: 257
Počet absolventů od roku založení: 1030

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Vyšší odborná škola zdravotnická

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma Prezenční studium
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Do hlavní spádové oblasti pro střední školu patří vedle okresu Havlíčkův Brod také Humpolecko, Pelhřimovsko a Hlinecko, studenti vyšší školy pocházejí z různých částí republiky. Absolventi nacházejí uplatnění bez problémů v regionu i mimo jeho rámec. Téměř 100% absolventů střední školy pokračuje ve studiu VŠ a VZŠ. Z absolventů vyšší školy pokračuje ve studiu VŠ a VZŠ minimální počet, více jak 95% vykonává sesterskou profesi.Někteří naši absolventi našli v zahraničí solidní uplatnění v zahraničních zdravotnických zařízeních (Kanada, Velká Británie, Rakousko, Německo, Arabské Emiráty…).

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
  • Masarykova 2033, 58001 Havlíčkův Brod
  • tel.: 569 421 656

Diskuze