Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r .o. v Praze

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením.

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. v Praze

CEDUK - SVOŠ spol. s r. o. představuje možnost pro studenty maturitních ročníků a ostatní uchazeče s maturitou, kteří chtějí dále studovat a zvolí si námi nabízené obory. V červnu 2011 byly předány diplomy již šestnáctým absolventům.

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola v Praze

Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, ukončené absolutoriem. Od školního roku 1999/00 existuje i čtyřleté dálkové studium. Obsahem studia je především psychologie, speciální pedagogika, sociologie, sociální politika, metody sociální práce, etnické a národnostní menšiny a cizá jazyk, tj. němčina a angličtina.

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání.

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze

Od roku 1993 se každé září pro studenty prvního ročníku otevírají brány Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. V lavicích se ale nováčci dlouho nezdrží. Začíná se zostra zážitkovým seznamovacím kurzem. Poté přichází na řadu standardní akademické vzdělávání v sociálních, pedagogických či teologicko-filosofických předmětech střídající se s odborně vedenými praxemi – u nás i v zahraničí. A po třech letech absolutorium.

PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. v Praze

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení  MŠMT ČR. Žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující na státních školách.

Škola Michael - Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a Střední odborná škola umělecké a reklamní tvorby s.r.o. Praha 4

VOŠ Michael navazuje na 18letou tradici Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael. V moderně vybavených prostorách, učebnách a ateliérech jsme v září 2011 "odstartovali" první semestr nové vyšší odborné školy. Nabízíme atraktivní pomaturitní studium ve vzdělávacím programu MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA V REKLAMĚ se třemi zaměřeními: Fotografická tvorba, Grafický design a Filmová tvorba.