AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. v Ostravě

Vyšší odborná škola AHOL má za sebou již 20 let existence. Po celou dobu sídlí v Ostravě–Zábřehu na Petruškově ulici v budově bývalé mateřské školky, která prošla v roce 1992 výraznou rekonstrukcí. Tato malá budova se nachází v klidném prostředí na okraji města, avšak s velmi dobrou dopravní dostupností. Klid a dobré zázemí školy tak vytvářejí příznivou atmosféru nezbytnou pro výuku budoucích "diplomovaných specialistů".

 

 

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Od 1.9. 2004 má vzdělávací komplex název Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola a Střední odborné učiliště. Zároveň začínají jednání ředitele Ing. Jindřicha Vodičky s proděkanem VŠCHT Praha Doc. Ing. Alešem Helebrantem, CSc. o spolupráci na nově vznikajícím bakalářském vzdělávacím programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r .o. v Praze

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením.

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Pardubicích

Proč studovat na naší škole: Důraz na kreativitu studentů. Individuální přístup ke studentům. Nabídka ojedinělých čtyř školních vzdělávacích programů. Nabídka deseti cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, Lj, Jj, Čj, Arj). Na výuce se podílejí rodilí mluvčí (z Austrálie, Hondurasu, Francie, Egypta). Spolupráce se zahraničními školami (Německo, Belgie, Itálie). Výměnné studijní pobyty se zahraničními školami. Škola je přímým akreditovaným centrem Citi&Guilds.

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS – VOŠs Olomouc připravuje kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje sociální nebo humanitární práce. Je jedinou VOŠ v ČR, která nabízí tříleté souběžné bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Díky tomu můžete po třech letech studia získat i bakalářský titul.

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. v Praze

CEDUK - SVOŠ spol. s r. o. představuje možnost pro studenty maturitních ročníků a ostatní uchazeče s maturitou, kteří chtějí dále studovat a zvolí si námi nabízené obory. V červnu 2011 byly předány diplomy již šestnáctým absolventům.

Česká zahradnická akademie Mělník

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, obor vzdělání Zahradnictví 41-44-N/01, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba. Na Vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také ve čtyřleté dálkové formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni.

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji - byla založena v roce 1992. Základní filozofií VOŠ je připravit absolventy tak, aby byli schopni řídit vlastní firmu. Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analytickou práci, a to jak samostatnou, tak i v pracovním kolektivu.

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola v Praze

Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, ukončené absolutoriem. Od školního roku 1999/00 existuje i čtyřleté dálkové studium. Obsahem studia je především psychologie, speciální pedagogika, sociologie, sociální politika, metody sociální práce, etnické a národnostní menšiny a cizá jazyk, tj. němčina a angličtina.

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Školy Evangelické akademie, kterých je v ČR celkem šest, zřizuje Českobratrská církev evangelická. V Brně vykonávají svoji činnost dvě, na sobě nezávislé školy - Střední zdravotnická škola Evangelické akademie (SZŠ) a Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní (VOŠ). Na SZŠ se připravují budoucí zdravotničtí pracovníci v oboru Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Na VOŠ studují budoucí sociální pracovníci v oboru Sociálně právní činnost.

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání.

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. v Jihlavě

Škola FARMEKO zahájila svou činnost v roce 1992 a od tohoto roku je zařazena do sítě škol MŠMT ČR - splňuje veškerá kritéria pro kvalitní výuku připravující žáky k maturitě a pro vyšší odborné vzdělávání. Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na oblast farmacie, ekologie či kosmetiky.

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. ve Frýdku-Místku

GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. – kvalitní škola na trhu již 19 let! Nabízíme studium atraktivních oborů: Animace v cestovním ruchu (jediní v ČR!), Podnikání v cestovním ruchu nebo Zahraniční obchod. Zakládáme si na vstřícné studijní atmosféře, vlastních výukových materiálech a individuálním přístupu. Studenti oceňují odborníky z praxe, placené zahraniční stáže, jazykovou výuku a vybavenost školy.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Vyšší odborná škola byla akreditována v roce 1996 a v letošním roce oslaví 20. let. Připravuje kvalifikované absolventy v oblasti ekonomie nebo strojírenství. Od roku 2015 je možné studovat v denní nebo kombinované formě. Součástí studia je souvislá 14denní praxe po prvním a druhém ročníku a 5ti měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium trvá tři roky, je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS. 

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (DE) nebo s měsíční (DA) odbornou praxí.

Studenti mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

 

 

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze

Od roku 1993 se každé září pro studenty prvního ročníku otevírají brány Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. V lavicích se ale nováčci dlouho nezdrží. Začíná se zostra zážitkovým seznamovacím kurzem. Poté přichází na řadu standardní akademické vzdělávání v sociálních, pedagogických či teologicko-filosofických předmětech střídající se s odborně vedenými praxemi – u nás i v zahraničí. A po třech letech absolutorium.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Nabízíme Vám možnost studovat obor VOŠ, který jiná škola v ČR nevyučuje. Obor, jehož absolventi naleznou dobré uplatnění - jak v souvislosti s naším vstupem do EU, tak s novým pojetím venkovského prostoru.
        
Regionální politika zemědělství a venkova