Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Příbrami

Ve školním roce 2004-2005 zahajuje výuka na Vyšší odborné škole (POČÍTAČOVÁ PODPORA V ŘÍZENÍ PODNIKU) a škola používá název Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola. V tomto školním roce má škola 564 studentů denního studia a 58 studentů dálkového studia při zaměstnání.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami

V současné době studuje na škole asi 400 studentů v denní formě studia (z toho 70 na vyšší odborné škole). Profesorský sbor tvoří 40 učitelů včetně externích. Naprostá většina učitelů splňuje kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické. Škola je zapojena do několika projektů. 6 učeben je vybavených výpočetní technikou (všechny zapojeny do sítě). Kromě běžné výuky výpočetní techniky se student může problematikou informatiky zabývat ve volitelném předmětu.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Modernizovaná budova školy s přístavbou domova mládeže je situována v centru staré části města v dosahu dálkové a městské autobusové i vlakové dopravy. Ubytování je 1. kategorie s možností připojení na internet, vlastní stravovací provoz umožňuje celodenní stravování. Zdravotnické obory vzdělání vyšší odborné školy se zde v různých obměnách vyučují od roku 1994, což řadí naši školu mezi první školy v rámci České republiky s tradicí výuky oborů VOŠ.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Je zařazena do rejstříku škol. zřizovatelem školy je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5. IČO školy je 61100277. škola poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivých schválených studijních oborech dle platných učebních dokumentů pro pět oborů (Agropodnikání, Rostlinolékařství, Přírodovědné lyceum, Informační technologie a Sociální činnost).

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. v Čelákovicích

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit vícestupňovou, multioborovou soukromou vzdělávací instituci, která nabízí zájemců o kvalitní vzdělávání v příjemné atmosféře soukromé školy jak pro předškolní a základní vzdělání, tak i střední a vyšší odborné studium zajímavých, perspektivních a profesi zajišťujících oborů. Celý tento proces pak završí institut celoživotního vzdělávání, akreditované i zájmové kurzy.

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu v Poděbradech

Jsme škola mladá. Naši absolventi pracují v cestovních agenturách jako prodejci nebo průvodci, v informačních centrech, jako marketingoví a finanční poradci. Potkáváme je jako hotelové manažery, někteří dokonce řídí hotely nebo vedou vlastní podniky. Na palubách letadel a mezinárodních vlaků se k nám hlásí bývalí absolventi jako stewardi a bývalé absolventky, dnes letušky.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Mladé Boleslavi

Škola se již dlouhodobě účastní projektu Leonardo da Vinci, který je v České republice orga-nizován Národní agenturou evropských programů (www.naep.cz). Kromě finanční podpory přinášejí tyto projekty možnost poznání života, ekonomického prostředí, pracovního stylu i celkové atmosféry v sousedních zemích. Účelem tohoto projektu není pouze mechanické přejímání zvyklostí cizích zemí, ale také praktické seznámení se s nimi a využití pozitivních zkušeností při respektování našich specifik.

Česká zahradnická akademie Mělník

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, obor vzdělání Zahradnictví 41-44-N/01, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba. Na Vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také ve čtyřleté dálkové formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře

Velký důraz je kladen na získávání a aplikace poznatků z oblasti výpočetní techniky. Během studia studenti nabývají praktických zkušeností s operačními systémy, s využitím kancelářského software (MS Office) a se službami Internetu, včetně tvorby internetových prezentací. Nedílnou součástí této oblasti vzdělání jsou základy objektově orientovaného programování v prostředí MS Visual Basicu a základy tvorby databázových aplikací (MS Access).

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

VOŠ Čáslav je jedna z deseti nejstarších vyšších odborných škol v ČR (založena roku 1993 při SPŠ a OA) a s nejvyšším počtem studentů ve Středočeském kraji. Tato státní škola nabízí tříleté studium prezenční i kombinovanou formou ve vzdělávacím programu Výrobní a řídící systémy podniku, a to v zaměření ekonomickém i technickém. Škola má moderně vybavené učebny i laboratoře, vlastní školní jídelnu, knihovnu, studovnu, ubytování v areálu školy a vlastní parkovací prostory.

Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně

Poskytovat studentům vyšší odborné vzdělání založené na Písmech Starého a Nového zákona a vycvičit je pro praxi modlitební, bohoslužebnou a misijní.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno

Za více než 60 let své existence škola prošla různými koncepcemi, měnila se délka studia - z původní dvouleté ošetřovatelské školy byla přechodně tříletá, po roce 1951 byly ošetřovatelské školy zařazeny do systému odborných škol. Studium vyžadovalo široké odborné znalosti, ale také všeobecné vzdělání, proto bylo prodlouženo na čtyři roky a ukončeno maturitní zkouškou.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

Naše škola byla první odborná škola ve městě, založena v roce 1881 jako Všeobecná škola pokračovací. V roce 1914 se škola mění na Státní průmyslovou školu zaměřenou na strojírenství a o dva roky později se stěhuje do nové budovy, ve které sídlí dodnes. Spektrum studijních oborů bylo v roce 1923 rozšířeno o hutnictví a v roce 1932 o slévárenství. V roce 1937 bylo dosavadní dvouleté studium rozšířeno na čtyřleté završené maturitními zkouškami.

Další informace o škole na www.spskladno.cz

Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická v Berouně

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická se nachází v nádherném údolí na území Českého krasu nedaleko Prahy. Svým zaměřením připravuje specialisty na poli předškolní výchovy a pedagogiky volného času. Podílí se na vzdělávacích a environmentálních aktivitách v rámci regionu a vzhledem ke svému umístění nabízí mnohé možnosti laické i akademické veřejnosti.