Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Novém Bydžově

Tříleté studium je zaměřeno na hlubší osvojení problematiky daňové evidence a účetnictví, daňové soustavy včetně oborů souvisejících - jako je firemní ekonomika, právo, cizí jazyky, informační technologie a další. Absolventi využívají získané teoretické a praktické znalosti v oblasti působení finančních úřadů, účetních a auditorských firem, daňového poradenství, na ekonomickém úseku firem, úvěrových odděleních bank i při studiu na vysokých školách ekonomického směru.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové

VOŠ zdravotnická v Hradci Králové nabízí bohatou škálu zdravotnických oborů a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání, jsou to obory: Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zubní technik. Tyto obory jsou zakončeny absolutoriem a titulem diplomovaný specialista.

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (DE) nebo s měsíční (DA) odbornou praxí.

Studenti mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

 

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Jičíně

Zahájen projekt „Zámečník“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; v rámci projektu je připravováno zřízení svářečské školy - Zahájen projekt „Mechatronika prakticky“, který je spolufinancován z OP ROP NUTS II Severovýchod; v rámci projektu byly zrekonstruovány učebny pro výuku mechatroniky a vybaveny moderními technologiemi v budově školy na Komenského náměstí 45

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Trutnově

Škola poskytovala v průběhu let různé formy vzdělávání: dvouleté, tříleté a čtyřleté denní vzdělávání v oboru zdravotní a dětská sestra, dále pak dálkové studium, externí studium při zaměstnání, dvouleté pomaturitní kvalifikační večerní, denní dvouleté rekvalifikační studium rehabilitační pracovník, denní tříleté pomaturitní studium obor diplomovaný fyzioterapeut a dvouleté denní studium obor ošetřovatelka.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou

Cílem vyššího studia je zhruba během tří let poskytnout studentům takovou kombinaci teoretických a praktických dovedností, které jim umožní po vystudování úspěšně se ucházet o funkce středních a vyšších vedoucích pracovníků. Díky své výrazné praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia i od mnohých stávajících bakalářských studijních programů.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Hradci Králové

Studenti 2.C: Obor cestovní ruch je sám o sobě velmi zajímavý, avšak tato škola nám ho činí ještě zajímavějším. Studijní plán totiž nezahrnuje pouze sezení v lavicích doprovázené „suchým“ výkladem teorie. Díky moderně smýšlejícímu profesorskému kolektivu máme možnost účastnit se kongresových akcí, a to jak v rolích návštěvníků, tak i v rolích organizátorů. Také se účastníme odborných praxí v nejrůznějších objektech cestovního ruchu.

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji - byla založena v roce 1992. Základní filozofií VOŠ je připravit absolventy tak, aby byli schopni řídit vlastní firmu. Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analytickou práci, a to jak samostatnou, tak i v pracovním kolektivu.