Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Absolvent vyšší odborné školy vzdělávacího programu Inženýrské stavitelství je připraven pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností ve stavebnictví na úseku dopravního stavitelství a vodohospodářských staveb. Nově nabízíme také studium v programu Nízkoenergetické a pasivní objekty.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy

Vyšší odborná škola ekonomická ve Svitavách poskytuje studium oboru Ekonomika a podnikání ve vzdělávacím programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Tříleté denní studium je zaměřeno na praktické vzdělávání a během studia studenti absolvují odbornou praxi v partnerských podnicích. Škola připravuje absolventy schopné zastávat odborné a řídící funkce, především v malých a středních podnicích a organizacích výrobní i nevýrobní sféry.

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů stoletou (1905 až 2005) tradici. Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO.

Střední zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Zemědělská škola v Chrudimi je díky svému založení v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou školou v České republice. Od svého vzniku, nejprve jako hospodářská škola, vytvořila zde nepřetržitou vzdělávací činností bohatou a uznávanou tradici zemědělského školství. Za historickou zásluhu je rovněž považováno i zřízení hospodyňské školy v roce 1887 jako jedné z nejstarších v Evropě.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Se zápisem Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové do rejstříku škol a na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace vzdělávacího programu pro Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové byl dnem 1. června 2006 upraven název Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva Vnitra v Pardubicích je organizační složkou státu a účetní jednotkou, ke které MV vykonává zřizovatelské funkce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Škola poskytuje vzdělávání v kurzech základní odborné přípravy, ve specializačních, inovačních nebo zdokonalovacích kurzech.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13

Škola je školou státní a patří mezi zakládající členy Sdružení škol vyššího studia. Je zameřena na výpočetní techniku a informační technologie. Od školního roku 1992/93 byla ve spolupráci se zahraničními školami zahájena výuka ve studijních oborech Výpočetní technika a Lékařská elektronika. Od školního roku 1995/96 je nabídka studijních oborů nadále rozšiřována.

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Pardubicích

Proč studovat na naší škole: Důraz na kreativitu studentů. Individuální přístup ke studentům. Nabídka ojedinělých čtyř školních vzdělávacích programů. Nabídka deseti cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, Lj, Jj, Čj, Arj). Na výuce se podílejí rodilí mluvčí (z Austrálie, Hondurasu, Francie, Egypta). Spolupráce se zahraničními školami (Německo, Belgie, Itálie). Výměnné studijní pobyty se zahraničními školami. Škola je přímým akreditovaným centrem Citi&Guilds.