CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. v Praze

Popis

CEDUK - SVOŠ spol. s r. o. představuje možnost pro studenty maturitních ročníků a ostatní uchazeče s maturitou, kteří chtějí dále studovat a zvolí si námi nabízené obory. V červnu 2011 byly předány diplomy již šestnáctým absolventům.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie, Právo
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Studium je zaměřeno na ekonomické, právní, jazykové a další společenskovědní disciplíny a je koncipováno jako škola s vlastním vzdělávacím programem, poskytující vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v oborech: Odhadcovství (63-43-N/12); Projektové řízení (64-31-N/02). Zároveň pořádáme i odborné kurzy v rámci dalšího vzdělávání pro odhadce, znalce, realitní makléře, daňové poradce a ost. odbornou veřejnost.

  • CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. v Praze
  • Praha

Diskuze