Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Popis

 

Škola se výrazně zapojuje do kulturního i společenského dění prostřednictvím celé řady osvětových akcí.   Klade důraz na partnerské a zároveň profesionální vztahy studentů a pedagogů.

Poslání školy: podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

Vize školy: chceme, aby se naši absolventi zapojili do občanské společnosti a spoluvytvářeli svět tolerantní k odlišnostem.

WEB: www.voscheb.cz

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 44
Počet studentů: 80
Počet absolventů od roku založení: 102

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

75-32-N/01 Sociální práce

75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Prezenční studium DiS.

Přijímací řízení

Studiem na naší vyšší odborné škole získává absolvent vzdělání a způsobilost k výkonu sociálního pracovníka v souladu s § 110, odst. 4, písm. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vyšší odborná škola má akreditován vzdělávací program - obor vzdělávání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, který je v tabulce E2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zařazen mezi uznatelné obory VOŠ.

Vše o přijímacím řízení se dozvíte ZDE

  • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
  • Hradební 58/10, 35002 Cheb
  • tel.: 739322486

Diskuze