preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích

  • České Budějovice

Popis

Škola má dlouholetou, šedesátiletou tradici. Jako jediná v jihočeském regionu vedle klinických připravuje i studenty technických oborů. Má velmi dobré materiální vybavení. Vlastní celkem 23 učeben, z toho 9 odborných, 2 tělocvičny, knihovnu se studovnou, multimediální učebnu, moderně vybavenou učebnu informačních a komunikačních technologií, na úrovni jsou i zubní a chemické laboratoře.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Výuka i praxe na SZŠ a VOŠZ v Č. Budějovicích je zabezpečována interními i externími učiteli. Odborný výcvik je zajištěn ve státních i privátních zdravotnických zařízeních města. Na SZŠ a VOŠZ dostanou studenti nejen potřebné vzdělání, ale získají i zkušenosti na specializovaných odděleních zdravotnických zařízeních, pro které škola připravuje budoucí pracovníky.

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích
  • České Budějovice

Diskuze