Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Příbrami

  • Jiráskovy sady 113, 261 01 Příbram
  • Tel.: 318623231
  • Web: www.szs.pb.cz

Popis

Modernizovaná budova školy s přístavbou domova mládeže je situována v centru staré části města v dosahu dálkové a městské autobusové i vlakové dopravy. Ubytování je 1. kategorie s možností připojení na internet, vlastní stravovací provoz umožňuje celodenní stravování. Zdravotnické obory vzdělání vyšší odborné školy se zde v různých obměnách vyučují od roku 1994, což řadí naši školu mezi první školy v rámci České republiky s tradicí výuky oborů VOŠ.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.szs.pb.cz
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Přijímací řízení

první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají  samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních.

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář samostatně vykonávají speciální činnosti na specializovaných pracovištích akutní medicíny nebo v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech zdravotnických služeb.

1. kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělání proběhne v budově školy:

  • 21. 6. 2016;  od 9,00 DVS; od 10.00 DZZ.
  • Náhradní termín přijímacího řízení pro DVS i DZZ  - 23.6. 2016 od 10,00 v budově školy.

Termín pro podání přihlášky do 1. kola – do 31. května 2016.

Ředitel školy sděluje, že vzhledem k novele Školského zákona uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat, v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení, ke studiu nejpozději do 31. října 2016.

Na přihlášce ke studiu požadujeme vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Podrobné informace o škole

V současné době lze na vyšší odborné škole studovat dva tříleté absolutoriem zakončené obory vzdělání – Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou vybaveni kompetencemi pro samostatnou odbornou činnost ve zdravotnických zařízeních. Na základě ordinace lékaře se podílejí na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Absolventi oboru vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář samostaně vykonávají speciální činnosti na specializovaných pracovištích akutní medicíny, v systému zdravotnické záchranné služby i v jiných typech záchranných služeb. Praktická výuka je zajišťována v součinnosti s moderní nemocnicí v těsné blízkosti školy a v dalších zdravotnických zařízeních Středočeského kraje a okolních regionů. Oba vzdělávací programy kladou důraz na počítačovou gramotnost a využívání IKT v ošetřovatelské praxi, znalosti cizích jazyků včetně základů latinského jazyka a podporují mezinárodní mobilitu studentů, tj. odborné stáže v rámci programu Leonardo da Vinci.

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Příbrami
  • Jiráskovy sady 113, 261 01 Příbram
  • tel.: 318623231
  • www.szs.pb.cz

Diskuze