preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

  • Karlovarská 99, 32317 Plzeň
  • Tel.: 378 015 111

Popis

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni jsou vzdělávací instituce, které sídlí pod jednou střechou a tvoří jedno školní společenství. Vyšší odborná škola připravuje budoucí diplomované specialisty v oboru všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, sociální pracovník, dentální hygienistka, farmaceutický asistent a zdravotní laborant. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří - 3.4.2017 14.30 - 17.00 hod.

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení naleznete zde: 

https://www.zdravka-plzen.cz/?q=verejnost/vosz/prijimaci-rizeni-vosz-pro-sk-rok-20172018

 

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme první ročníky těchto oborů:

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru: 53-41- N/1. – denní tříleté studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru: 53-41- N/1. – kombinované tříleté studium

Diplomovaná dentální hygienistka – kód oboru: 53-41- N/3. – denní tříleté studium

Diplomovaný farmaceutický asistent - kód oboru 53-43-N/1. – denní tříleté studium

Diplomovaný nutriční terapeut - kód oboru 53-41-N/4. – denní tříleté studium

Diplomovaný zdravotnický záchranář – kód oboru: 53-41- N/2. – denní tříleté studium

Sociální práce a sociální pedagogika – kód oboru: 75-32- N/.. – denní tříleté studium

 

Podrobné informace o škole

Vždy jsou to mladí lidé, kteří si vybrali pomáhající profesi a rozhodli se pracovat v různých oborech zdravotnictví. Škola je autonomní, otevřená a moderní a panuje zde bezpečné, tvůrčí a přátelské klima. Studenti i učitelé se k sobě chovají s respektem a úctou a společně pracují na kvalitním vzdělání a výchově. Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikovaní interní vyučující a řada externích odborníků z praxe. Studenti se na svoje povolání připravují v příjemných a vhodně vybavených učebnách s moderní výpočetní technikou. Wifi připojení, bezbarierový přístup, studovna, bufet a relaxační místnosti jsou samozřejmostí. V průběhu studia mají studenti možnost praktikovat ve Fakultní nemocnici v Plzni i na řadě dalších zajímavých pracovišť. Každoročně mohou předvést své studijní úspěchy na studentské konferenci, či v různých projektových dnech pro mateřské a základní školy v Plzeňském kraji. VOŠZ je škola, kde všichni účastníci školního společenství jsou spokojení a kde jsou účelně využívány všechny zdroje.

Studijní oddělení - tel : 378 015 222 (Mgr. Lenka Uhlířová)

1.patro, dveře č. 218, e-mail: uhliroval@zdravka-plzen.cz

https://www.facebook.com/Střední-zdravotnická-škola-a-Vyšší-odborná-škola-zdravotnická-Plzeň-144757949006006/

www.zdravka-plzen.cz

 

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
  • Karlovarská 99, 32317 Plzeň
  • tel.: 378 015 111

Diskuze