preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

  • Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava
  • Tel.: 595 693 625

Popis

Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělává studenty již od školního roku 1996/1997. Škola je začleněna pod Ministerstvo školství České republiky, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době probíhá výuka oborů ve dvou budovách v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Mariánských Horách. Každoročně přibývají moderně vybavené odborné učebny a laboratoře pro výuku odborných předmětů. Studentům je k dispozici knihovna, která nabízí literaturu včetně odborných časopisů potřebnou ke studiu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 437
Počet přihlášených: 730
Počet zapsaných: 242
Počet studentů: 521
Počet absolventů od roku založení: 3000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium

Diplomovaný nutriční terapeut

53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut Prezenční studium
53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut Prezenční studium

Diplomovaný zubní technik

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik Prezenční studium

Diplomovaný farmaceutický asistent

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent Prezenční studium
53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent Prezenční studium

Diplomovaná dentální hygienistka

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka Prezenční studium
53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka Prezenční studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání - bez přijímací zkoušky

Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma vzdělávání - test z biologie člověka

Diplomovaná dentální hygienistka, denní forma vzdělávání - praktická zkouška

Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma vzdělávání - bez přijímací zkoušky

Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma vzdělávání - bez přijímací zkoušky

Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání - test z biologie člověka

Diplomovaný zubní technik, denní forma vzdělávání - praktická zkouška

 

Podrobné informace o škole

V poslední době se škola kromě vzdělávání zaměřuje na pořádání odborných konferencí a seminářů pro odbornou veřejnost.

V roce 2015 škola získala akreditaci k pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka. Ve školním roce 2016/2017 bude probíhat vzdělávání v tomto kurzu pro zapsané uchazeče. Přihlášky do kurzu se podávají od 1. března 2016 do 31. května 2016.

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
  • Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava
  • tel.: 595 693 625

Diskuze