preview

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. v Brně

  • Brno

Popis

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. je prestižní školou která poskytuje vzdělávání již od 1. 9. 1993. V současnosti škola poskytuje vzdělávání: • v Brně na ul. Filipínského 1, • ve Vyškově na ul. Brněnská 17. Studium probíhá v programech: • Veřejná správa – vzdělávání připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci působnosti orgánů státní správy a samosprávy.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie, Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

• Administrativa justice – vzdělávání připravuje absolventy pro práci soudních zapisovatelů a pracovníků na státních zastupitelstvích, justici, advokacii a notářství. • Public relations – vzdělávání připravuje absolventy pro práci a komunikaci s veřejností. Absolvent se orientuje v problematice vytváření vztahů s médii a novináři, umí připravovat účinné texty a články pro potřeby PR. • Personální řízení – vzdělávání připravuje odborníky pro řídící funkce v personálních útvarech, ve státní správě, sociální oblasti i v poradenských personálních firmách. Na VSA učí jen učitelé, kteří se s danou problematikou setkávají denně v praxi a proto naše škola poskytuje studentům vysokou kvalitu vzdělávání.

  • Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o. v Brně
  • Brno

Diskuze