preview

Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas v Olomouci

  • Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc
  • Tel.: 585 208 813

Popis

Posláním školy Dorkas je odborná, praktická a etická příprava absolventů středních škol pro výkon profese sociálního pracovníka.

Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických zkušeností. 30 % výuky tvoří supervidovaná odborná praxe na pracovištích širokého spektra potenciálních zaměstnavatelů v sociální oblasti. Diakonické zaměření vzdělávacího programu zahrnuje přípravu též pro sociální práci realizovanou v křesťanských organizacích.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie, Teologie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální a diakonická práce

Sociální práce a sociální pedagogika Prezenční studium DiS.

Přijímací řízení

Termín uzávěrky přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení: 31. 5. 2016
Termín konání 1. kola přijímacích pohovorů: 14. 6. 2016

Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení: 16. 8. 2016
Termín konání 2. kola přijímacích pohovorů: 25. 8. 2016

V případě volných míst po zápisu ke vzdělávání, který proběhne 1. 9. 2016,
může být v průběhu měsíce září 2016 vyhlášeno dodatečné přijímací řízení.

  • Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas v Olomouci
  • Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc
  • tel.: 585 208 813

Diskuze