Vyšší odborná škola ČUS s.r.o.

Popis

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV.

 V návaznosti na přejmenování majitele se škola v roce 2014 přejmenovala na Vyšší odbornou školu České unie sportu, s.r.o.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.vos-cus.cz
Zaměření školy: Ekonomie, Technika, Právo, Sport
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 100

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Management sportu

Management sportu Prezenční studium DiS
Management sportu Prezenční studium DiS.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří pro školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2016/2017 jsme připravili pro zájemce o studium ve školním roce 2017/2018 tyto dny otevřených dveří.

15. 2. 2017

23. 2. 2017

3. 5. 2017

7. 6. 2017

Dny otevřených dveří začínají vždy v 17 hodin a během nich se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možnosti studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz*

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou osobního pohovoru. Zájemce o studium vyplní přihlášku ke studiu a doručí jí společně s potvrzením o poplatku za přihlášku osobně, elektronicky nebo poštou na studijní oddělení VOŠ ČUS s.r.o., které ho bude následně kontaktovat s návrhem termínů pro osobní pohovor.

Osobní pohovor má za cíl vybrat se zájemcem o studium nejvhodnější formu studia dle jeho potřeb a seznámit ho s prostory školy a jejím vybavením.

Na tomto pohovoru může být zároveň proveden i pohovor o případný zájem o udělení některého z nabízených stipendií.

Po tomto pohovoru je zájemce informován o výsledku přijímacího pohovoru a splnění či nesplnění veškerých náležitostí k úspěšnému přijetí na VOŠ ČUS, s.r.o.

Dokumenty potřebné k přijímacímu řízení:

 • Maturitní vysvědčení (originál nebo ověřená kopie)
 • Vyplněná přihláška ke studiu
 • Lékařská prohlídka (na přihlášce ke studiu)
 • Doklad o zaplacení poplatku za přihlášku ke studiu 300,- Kč

Termíny pro podání přihlášky ke studiu:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.6. do 31.8.

Termíny přijímacích pohovorů:

1.6. 2017: 9-15 hod.

7.6.2017: 9-16 hod.

13.6.2017: 9-14 hod.

22.6.2017: 9-14 hod.

29.6.2017: 9-16 hod.

17.7.2017: 9-15 hod.

19.7.2017: 9-15 hod.

25.7.2017: 9-15 hod.

27.7.2017: 9-15 hod.

*Termíny do 31.8. budou doplněny.

Na výše uvedené termíny není nutné se objednávat. V případě zájmu o jiný termín je možná domluva na studijním oddělení.

2.kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.9. do 15.10.

*Termíny do 31.8. budou doplněny.

 

Přijímací řízení zahraničních studentů

U zahraničních studentů požadujeme dodání:

 • nostrifikace maturitního vysvědčení společně s podáním přihlášky 
 • vyplněná přihláška ke studiu
 • lékařská prohlídka (na přihlášce)
 • doložení uzavření zdravotního pojištění v ČR
 • uhrazení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč)
 • Vyšší odborná škola ČUS s.r.o.
 • Zátopkova 100/2, 16017 Praha
 • tel.: 737218595
 • www.vos-cus.cz

Diskuze