Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

  • Kounicova 16, 60200 Brno
  • Tel.: 542 213 907

Popis

VOŠZ  Brno připravuje odborně vzdělané zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mimořádný zájem. Škola poskytuje vzdělání v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Oba obory je možné studovat denní nebo kombinovanou formou studia.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Studentky a studenti mají možnost se během studia účastnit zahraničních odborných stáží ve zdravotnických zařízeních zemí EU, pravidelně se zúčastňují mezinárodních a celostátních soutěží první pomoci a řady charitativních akcí.
Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do projektu Světová škola se zájmem a snahou získat tento titul pro naši školu. Po roční cestě plnění všech úkolů a požadavků jsme dne 12.6.2014 toto označení „Světová škola“ získali.
Každý rok pořádáme pro děti mateřských škol Nemocnici zvířátek. V improvizované Nemocnici zvířátek se děti v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek zapojí do jejich ošetřování a získají informace, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění.
Den otevřených dveří se uskuteční 12. ledna 2015, přihlášky ke studiu lze podávat do 31. května 2015. Více informací o škole najdete na webových stránkách www.voszbrno.cz

  • Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně
  • Kounicova 16, 60200 Brno
  • tel.: 542 213 907

Diskuze