Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni

  • Ledecká 35, 323 21 Plzeň
  • tel.: 377 534 450
  • vosplzen.cz

Popis

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecká 35, nabízí osm vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT ČR, z toho čtyři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a od 1. 9. 2016 také nový program - Veřejná správa. V denní formě studia je možné studovat vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Systémový administrátor IT, Cestovní ruch a Management sportovních aktivit.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: vosplzen.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VO%C5%A0-zdravo…04/
Zaměření školy: Ekonomie, Technika, Sport, Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Sociální práce - denní, kombinovaná, DiS.

Cestovní ruch - denní, DiS.

Veřejná správa - denní, kombinovaná, DiS.

Diplomovaný oční optik - denní, kombinovaná, DiS.

Diplomovaný zubní technik - denní, DiS.

Bezpečnost obyvatelstva - denní, kombinovaná, DiS.

Systémový administrátor IT - denní, DiS.

Management sportovních aktivit - denní, DiS.

Dny otevřených dveří

19. března 2016   9:00 - 15:00
Těšíme se na Vás!
 

Přijímací řízení

28. června 2016 - I. kolo

25. srpna 2016 - II. kolo

Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky přes web školy: www.vosplzen.cz

  • Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni
  • Ledecká 35, 323 21 Plzeň
  • tel.: 377 534 450
  • vosplzen.cz

Diskuze